Gilde Deventer

Vrijwilligers voor Deventer

Coronavirus

Al onze activiteiten zijn weer op gang, zij het onder de gebruikelijke gedragsregels
Voor de eventuele bijzondere regels: zie de betreffende webpagina’s

Het inloopspreekuur voor vragen over uw mobiel, tablet of PC
vindt plaats op iedere derde Dinsdag van de maand
's ochtends van 10.00-12.30