Gilde Deventer

Vrijwilligers voor Deventer

Coronavirus

Al onze activiteiten zijn weer op gang, zij het onder de gebruikelijke gedragsregels
Voor de eventuele bijzondere regels: zie de betreffende webpagina’s