Codeclub

Spelenderwijze leren coderen

Doel Codeclub

Het doel van Codeclub Deventer is om jongeren tussen 9 en 12 jaar kennis te laten maken met programmeren. Zo ontwikkelen ze competenties als: analytisch en creatief denken, samenwerken, problemen analyseren, doelgericht werken en doorzettings­vermogen.

Die kennis zullen ze hard nodig hebben omdat op het moment dat onze jongeren de arbeidsmarkt betreden er banen zullen zijn waarvan wij nu nog nooit gehoord hebben. Codeclub Deventer wil jongeren laten merken dat techniek en “iets maken dat werkt” leuk kan zijn. Welk vak ze ook gaan uitoefenen technologie is overal.

Hoe werkt het

Het Gilde Deventer gaat vrijwilligers en materieel inzetten. Met laptops kant-en-klaar geladen met het Codeclub programma ‘Scratch’ worden de deelnemende scholen bezocht. De groepen 6 en 7 maken zich in zes uur de beginselen van het coderen eigen.
Het Codeclub project duurt in principe 3 jaar. Daarna wordt bezien hoe een zinvol vervolg kan worden gegeven.

De lessen

De lessen zijn:

  • Onder schooltijd
  • 6 Lessen van één uur
  • Groepen 6 en 7
  • Maximaal 20 leerlingen per codeergroep
  • 2 Begeleiders (vrijwilligers) per codeergroep
  • Gebruik van laptops van het Gilde Deventer

De Codeclub Deventer maakt gebruik van speelse op de leeftijdsgroep afgestemde open source software, genaamd Scratch. Dit is ontwikkeld door Code Club World. Als de lessen zijn afgerond zijn krijgen de leerlingen een certificaat. De ervaring tot nu toe is dat de leerlingen zeer gemotiveerd zijn en dat ze het coderen allemaal onder de knie krijgen!

Klik op onderstaande ballon voor veel meer informatie

Codeclub begeleiders

Tijdens de codeerlessen zijn er de begeleiders die leerlingen waar nodig te hulp schieten. Voorafgaand aan de codeerlessen hebben die begeleiders zelf een korte training gekregen. Het lesmateriaal is niet moeilijk.

Ervaring leert dat begeleiders een aantal  series meedraaien voor zij het stokje overgeven aan nieuwe begeleiders.
De Codeclub is om die reden voortdurend op zoek naar begeleiders voor de codeerlessen.

De gemeente Deventer heeft ongeveer 40 basisscholen waarvan de leerlingen (groep 6 en 7) begeleid kunnen worden bij het leren coderen (programmeren).

Begeleiders gezocht

We zijn weer van start en verwachten nog meer belangstelling van scholen.

Wij zoeken dus meer mensen om het project te helpen coordineren en feitelijke begeleiders.

Belangstelling? Meld je nu vast aan.