Coach4you

Wordt coach

U hoeft geen onderwijservaring te hebben

Het plezier

Voor ons project zoeken wij regelmatig collega-coaches. Het werken met leerlingen kan een stimulerende ervaring zijn, zeker als de ondersteuning goed uitpakt en de leerling met plezier naar school gaat en daar voldoende resultaat boekt. Of als de leerling zich emotioneel en gedragsmatig goed ontwikkelt.
De omgang met de jongere generatie, met vaak een andere cultuur, kan ook zeer verfrissend zijn.

U hoeft geen onderwijservaring te hebben en u hoeft niet alles meer over uw eigen schooltijd te weten. Beter zelfs, want alles is immers veranderd.

Wat doet de coach

Coaching is erop gericht de routines en de leerstrategie te verbeteren. De leerling gaat inzien dat hij/zij sommige taken beter anders kan aanpakken dan hij/zij gewend is te doen. Bovendien moet de leerling met een zodanig andere aanpak oefenen, dat die aanpak ook in toekomstige, soortgelijke situaties toe te passen is.
De manier waarop een leerling zijn/haar leertaken aanpakt heeft te maken met gewoonte­vorming. Het is vaak zó vanzelf­sprekend voor de leerling hoe je een leertaak aanpakt, dat hij/zij zich er niet eens van bewust is dat het ook anders kan. Coaching heeft dus alles te maken met bewustwording.

Geen privéles

Het verschil is dat een leerling bij privéles inhoudelijk wordt geholpen (bijvoorbeeld hulp bij wiskunde), terwijl een coach de leerling helpt te ontdekken hoe hij/zij een leertaak het beste kan aanpakken. De coach probeert het (leer)gedrag te beïnvloeden. Vaak gaat het om leerlingen die meer in huis hebben, dan zij door omstandig­heden (kunnen) laten zien.
Een leerling heeft misschien nooit geleerd hoe hij/zij ‘het beste’ kan leren, of heeft wellicht het verkeerde geleerd.

Welke verplichtingen

Hoewel de coaches geen professionals zijn, kunnen de leerlingen toch kwaliteit verwachten.
Coaches krijgen ondersteuning van het Coach4you-kernteam. Een paar keer per jaar zijn er (verplichte) intervisiebijeenkomsten waarin coaches hun ervaringen uitwisselen. Ook nemen coaches verplicht deel aan trainingen en themabijeenkomsten. Deze kunnen bijvoorbeeld gaan over gesprekstechnieken, informatie over andere culturen, het huidige schoolsysteem, communicatieproblematiek die eigen is aan de leeftijdsgroep, etc.

Tijdsbeslag

Het huisbezoek staat centraal. Dit vindt in principe wekelijks plaats en duurt ongeveer anderhalf uur.
Daarnaast heeft de coach contact met de school. Meestal gaat de coach de eerste keer ter kennismaking naar de school toe. Daarna is het contact veelal telefonisch of per e-mail.
Op verzoek gaat de coach samen met de ouders/verzorgers naar ouderspreekuren.
Het is prettig en stimulerend als de coach af en toe iets met de leerling onderneemt, bijvoorbeeld een museum- of bioscoopbezoek. Uiteraard wordt hiervoor eerst toestemming aan de ouders/verzorgers gevraagd en wordt de coördinator van het kernteam geïnformeerd.
Aan het eind van het schooljaar gaat de coach mee met het uitstapje voor leerlingen en hun coaches.
Gemiddeld komen al deze activiteiten op een tijdsinvestering van ongeveer twee uur per week.

Interesse ?

Wij zoeken regelmatig nieuwe coaches die:

  • tijd willen investeren in dit belangrijke werk;
  • zich verbinden voor de duur van een coachingstraject van maximaal 18 maanden;
  • een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen inleveren (de kosten daarvan worden vergoed);
  • deelnemen aan intervisiebijeenkomsten en trainingen;
  • affiniteit hebben met brugklasleerlingen;
  • een goede opleiding hebben genoten;
  • vertrouwen weten te winnen;
  • verschillende coachingsstijlen kunnen toepassen.