Coach4you

Met succes door de brugklas

Hoe werkt het

Coach4you biedt begeleiding om de leerlingen met succes door de brugklas te helpen. Er wordt geen bijles geboden maar hulp bij de aanpak van het (huis-)werk.

Leerling en coach worden meestal in de tweede helft van het laatste leerjaar (groep 8) van de basisschool aan elkaar gekoppeld. De eerste maanden van het contact zijn ervoor om elkaar te leren kennen. De coach komt het eerste leerjaar van het middelbaar onderwijs elke week bij de leerling thuis.

Tijdens deze bezoeken:

  • is altijd één van de ouders/verzorgers in huis aanwezig
  • wordt er gewerkt naar een afgesproken doel

Persoonlijke aandacht

De praktijk leert dat persoonlijke aandacht voor de leerling en het betrekken van de ouders/verzorgers leidt tot goede resultaten.

De coach is een vrijwilliger met eigen ervaring en een gedegen coachtraining. Bovendien ontmoeten de coaches elkaar eens in de 6 weken voor een uitwisseling van ervaringen om van elkaar te kunnen leren.

Een coach hoeft zeker geen onderwijs­ervaring te hebben. Zij/hij geeft geen bijles, maar helpt bij de aanpak van het (huis-)werk en alles daar omheen.

Interesse?

Naar de brugklas

Er verandert veel, als je van de basisschool naar het voortgezet onderwijs gaat. Niet iedereen vindt de overstap naar de nieuwe school gemakkelijk.
Een coach kan je helpen in de brugklas, bij het leren plannen en maken van huiswerk. Je kunt hierover praten met je juf of meester of mail ons.

Signaalfunctie leerkracht

U kent de leerlingen en u weet welke leerlingen het moeilijk kunnen gaan krijgen in het vervolgonderwijs.
Deze leerlingen kunt u aanmelden voor een coach. De coach zal de leerling maximaal anderhalf jaar begeleiden; eenmaal per week.

De bedoeling is dat u als leerkracht van groep 8 de ouders en de leerlingen benadert met de vraag of zij mee willen doen aan het project. Vervolgens kunnen de leerlingen door u worden aangemeld voor coaching. Voor een zorgvuldige voorbereiding willen wij liefst vóór mei alle aanmeldingen binnen hebben, zodat in de maanden mei en juni de kennismakings- en koppelings-huisbezoeken (coach – leerling) kunnen plaatsvinden.

Neem vooral contact met ons op.

Uw kind naar de brugklas

Als uw kind naar de brugklas gaat, verandert er dus veel. Dat geldt voor u, maar meer nog voor uw kind. Misschien maakt u zich zorgen daarover.
Wij raden u aan dit te bespreken met de leerkracht van groep 8. De leerkracht kan kinderen bij Coach4you aanmelden voor coaching. Wij zoeken dan een geschikte coach, die uw kind gedurende anderhalf jaar wekelijks thuis komt steunen bij zijn/haar schoolwerk.

Wilt u meer weten?
Overleg met de leerkracht van groep 8 of neem contact met ons op.

Dankbaar werk

Zoals gezegd is een onderwijs-achtergrond zeker niet nodig. De leerling wordt niet ‘klaargestoomd’, maar begeleid om zelf zijn weg door de brugklas te vinden.

Het kost gemiddeld 1,5 uur per week.
Dat is begeleiding en het deelnemen aan de intervisiebijeenkomsten.

Hebt u interesse?

Voor meer informatie over het coach-schap lees hier.

Ook is er een landelijke website met veel informatie.

Of neem rechtstreeks contact met ons op.