Voor wie is POWER?

Als we ouder worden, krijgen we meer vrije tijd en daardoor meer ruimte voor onszelf.
We zien kansen, uitdagingen en mogelijk ook beperkingen. Maar er zijn geen algemene spelregels voor het ouder worden. Er zijn wel enkele gemeenschappelijke vragen: Wat wil ik? Wat kan ik? Wat vind ik belangrijk? Met wie voel ik mij verbonden? Waar ga ik mij voor inzetten?

POWER biedt senioren de mogelijkheid hierover met elkaar van gedachten te wisselen, elkaar te inspireren en concrete stappen te zetten, die passen bij hun nieuwe levensfase. Het resultaat mag er zijn: het vinden van een persoonlijke balans, het ontdekken van eigen kracht, het leggen van nieuwe sociale contacten in een inspirerende gemeenschap en het oppakken van zinvolle activiteiten die vaak ten goede komen aan alle generaties.

ijsselfront

facebook

twitter

wilhelminabrug

TOP