Coach4you zoekt dringend nieuwe coaches


Coach4you wil kwetsbare kinderen met succes door de brugklas loodsen. Omdat ons project succesvol is en daardoor steeds meer bekendheid krijgt, zijn wij voor het nieuwe schooljaar op zoek naar nieuwe coaches.

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor ieder kind een grote stap. De een is zelfredzaam genoeg, de ander heeft moeite deze stap zelfstandig te maken.

Coach4you koppelt gemotiveerde en getrainde mensen aan leerlingen die het risico lopen vroegtijdig uit te vallen. Leerkrachten van groep 8 van de basisschool kunnen leerlingen aanmelden, die in aanmerking komen voor wat extra begeleiding door een coach.

De vrijwilligers van Coach4you steunen leerlingen die dat nodig hebben, zodat zij met succes de brugklas kunnen afronden. De coach bezoekt de leerling regelmatig thuis in het bijzijn van een ouder, helpt bij het huiswerk, biedt een luisterend oor, motiveert de leerling of helpt met planning.

Leerlingen met een zware problematiek horen niet tot de doelgroep.

Voor het komende schooljaar zoeken we nieuwe coaches, die:
• gemiddeld één tot anderhalf uur per week beschikbaar zijn voor deze begeleiding;
• zich willen verbinden voor de duur van een coachingstraject van maximaal 18 maanden;
• een Verklaring Omtrent Gedrag kunnen overleggen (de kosten daarvan worden vergoed);
• deelnemen aan intervisiebijeenkomsten, bijeenkomsten van allen die bij het project betrokken zijn en trainingen;
• affiniteit hebben met brugklasleerlingen;
• een goede opleiding hebben genoten;
• vertrouwen weten te winnen;
• verschillende coachingsstijlen kunnen toepassen en
• over de nodige levenservaring beschikken.

Coach4you is een project van Gilde Nederland dat volledig draait op vrijwilligers. In Deventer valt Coach4you bestuurlijk onder het Gilde Deventer. Ons project wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Deventer, Sine Limite (de koepelorganisatie van basisscholen in Deventer) en het Oranjefonds.

Ook coach worden of wilt u meer weten? Neem contact op: Coach4you.

ijsselfront

facebook

twitter

wilhelminabrug

TOP